Çocuklara Karagöz - Hacivat Söyleşmeleri

Kitabımızdaki Söyleşmeler

Bu söyleşmelerimiz, okunmak için ve çocuklarımıza uygun şekilde yazılmıştır. Günümüz olaylarını, günümüz Türkçesi ile işlemektedir ve her söyleşmenin ayrı bir konusu vardır.

Bu söyleşmeleri elbette zaman zaman tekrar okuyacak ve neşeleneceksiniz! Fakat onlardan iki ayrı alanda daha yararlanabilirsiniz! Çünkü Karagöz'ü çok seviyorsunuz!

Birincisi: Karagöz ile ilgili şiir, hikâye ve söyleşme yazmak isteyenler için, bu söyleşmeler örnek ve kaynak olacaklardır.

İkincisi: Evinde Karagöz oynatım çalışması yapmak isteyecek çocuklarımız, başka kaynaklardan yararlanabilecekleri gibi, bu söyleşmeleri de perdede canlandırabilirler.

Ancak, bu söyleşmelerin Karagöz oynatımında aynen ve bir başına kullanılamayacağı unutulmamalıdır.

Oynatım için gerekli temel bilgiler de burada verilmiştir. İşte bu bilgiler ışığında, söyleşmelerin perdeye nasıl uygulanacağına dikkat etmelidir. Çünkü, Karagöz oynatımında, bozulmaması gereken bir akış ve işleyiz kalıbı bulunmaktadır.

Bu kalıbın ne olduğunu kısaca hatırlayalım:

Perdedeki göstermelik alınır. /Şarkı ile Hacivat gelir./ Perde gazelini okur./ Konuşur ve Karagöz'ü çağırır./ Atışır ve kavga ederler./ Karagöz yerde kalır ve kalkar. Kaçan Hacivat tekrar gelir./ Yeniden konuşmaya başlarlar.

İşte söyleşme bu araya girer.

Söyleşme "çenginin dansı" ile tatlıya bağlanır. İki arkadaş, tekrar perdeye gelerek, bilinen kısa konuşmaları ile gösteriyi bitirirler.

Söyleşme ve bu konuşmalar ezberlenmemeli, dikkatle okunup akılda kalanlar, istenirse, eklemeler ve değişiklikler yapılarak kullanılmalıdır.Önceki Sayfa
 
 Her Hakkı Saklıdır © 2006 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı